\ Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie - Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie

Stowarzyszenie powstało w 2007 roku, skupia grono członków, którzy swą pracą i ofiarnością finansową chcą wspomóc Bibliotekę w Redzie. Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, wspieranie wszelkich działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz społeczności miasta, w tym przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność oświatowo-kulturalną a także inicjatywy wydawnicze, podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji i kultury. Stowarzyszenie od lutego 2008 roku prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego wykłady teoretyczne i lektorat języka angielskiego odbywają się co środę od godz. 1500 w Bibliotece, a zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne co sobotę o godz. 1000 w Gimnazjum nr 1.

Władze Stowarzyszenia:

  • prezes – Bożena Natzke
  • wiceprezes – Katarzyna Zielińska
  • skarbnik – Bożena Wolf

bądź na bieżąco

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w Redzie