\ FAQ - Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

FAQ

1. Kto może zapisać się do biblioteki i jak może to zrobić?

Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z wypożyczalni może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
– zapozna się szczegółowo z regulaminem dla czytelników,
– okaże dowód osobisty,
– wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu,
– uiści zryczałtowaną opłatę w wys. 1 zł za wydanie karty bibliotecznej, będącej jednocześnie Kartą do Kultury.
– za osoby niepełnoletnie poręcza jedno z rodziców bądź opiekun prawny.

2. Jak wyszukiwać książki w katalogu on-line?

W katalogu możemy szukać książek na dwa sposoby:
– prosty
– złożony
W wyszukiwaniu prostym posługujemy się jednym z 6 indeksów, wybieranym z boku okna; indeksy:
– autor
– tytuł
– ISBN
– serie wydawnicze
– hasła przedmiotowe
– UKD
Jeśli chcemy odszukać artykuł z czasopisma w polu wyszukiwawczym: typ dokumentu wybieramy: kartoteka i dalej postępujemy jak w przypadku wyboru książki.
Najpopularniejszą formą wyszukiwania jest indeks autorski i tytułowy. Po zaznaczeniu odpowiedniego indeksu (Autor lub Tytuł), w polu szukany tekst wpisujemy żądane wyrażenie. Następnie zaznaczamy szukaj bądź wciskamy klawisz enter na klawiaturze.
Po wybraniu poszukiwanego przez nas hasła klikamy w nie myszką, a po ukazaniu się na monitorze opisu bibliograficznego, kierujemy kursor na hasło i klikamy, bądź wciskamy klawisz enter. Na monitorze pojawi się karta katalogowa a pod nią lista placówek wraz z adresami i sygnaturami poszukiwanej książki.
Wybieramy interesującą nas filię.
Oznaczenia sygnatur:
– numer inwentarzowy, w nawiasie: (Mag., Cz.) oznacza, że książka jest dostępna tylko w Czytelni Książek,
– numer inwentarzowy, w nawiasie: (Wyp.) wskazuje, że książkę można wypożyczyć do domu.
Opcję wyszukiwania złożonego wybieramy, gdy nie znamy autora i tytułu potrzebnej nam książki. W wyszukiwaniu złożonym możemy podać więcej niż jedną informację. Pomiędzy polami wyszukiwania stosujemy spójniki logiczne: I, LUB, NIE. W polach do tego wyznaczonych wpisujemy tekst, który pozwoli wyszukać żądany dokument. Jeżeli np. chcemy odnaleźć wszystkie dostępne w WiMBP książki Pratchetta wydane w wydawnictwie „Prószyński” w latach 1999-2004 z serii „Świat dysku” musimy wprowadzić następujące dane:
– Pratchett– wybieramy indeks Autorzy
– Prószyński – wybieramy opcję Całość opisu
– dysku– wybieramy opcję Całość opisu
– zawężamy zakres lat – 1999-2004
– stosujemy wszędzie spójnik logiczny „I”
Wpisujemy również język dokumentu oraz wybieramy filię.
Następnie postępujemy jak przy wyszukiwaniu prostym.

3. Czy dostęp do Internetu w bibliotece jest bezpłatny?

Tak. Od października 2009 r. we wszystkich placówkach bibliotecznych WiMBP na terenie Gdańska oferujemy bezpłatne korzystanie z Internetu. Zasady funkcjonowania w/w usługi określa Regulamin Korzystania z Internetu.

4. Jak można zarezerwować książkę z biblioteki?

W filiach udostępniających komputerowo można zarezerwować książkę poprzez Internet. Wystarczy, że przy następnej wizycie w wypożyczalni ustali się hasło do swojego konta bibliotecznego. Później, po zalogowaniu się na stronie www.wbpg.org.pl w katalogu on line do: konto czytelnika, można osobiście zarezerwować sobie książkę.
Można również zarezerwować książkę telefonicznie, dzwoniąc do właściwej filii.

5. Czy książkę udostępnianą w czytelni można wypożyczyć do domu?

Książek udostępnianych w czytelni nie można wypożyczać do domu. Istnieje wyłącznie możliwość skorzystania z nich na miejscu, bądź sporządzenia odbitek ksero.

6. Czy istnieje możliwość wypożyczenia książek z innych bibliotek (trójmiejskich lub poza Trójmiastem)?

W Informatorium lub Czytelni Książek Biblioteki Głównej można złożyć zamówienie na materiały znajdujące się w zbiorach innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Zapytania można składać pod adresem: interbiblio@wbpg.org.pl.
Zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych określa Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

7. Czy wypożyczamy podręczniki szkolne?

Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach podręczników szkolnych.

8. Czy kolega/koleżanka może wypożyczyć coś na moje konto mając moją kartę biblioteczną?

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. W wyjątkowych przypadkach osoba posiadająca konto biblioteczne może upoważnić kogoś do wypożyczeń w jej imieniu.

9. Nie mogę oddać książek w wyznaczonym terminie. Co zrobić?

Można poprosić kogoś o zwrot (rodzina, znajomi) lub przesłać książki pocztą (przesyłką poleconą lub priorytetową).
Można skontaktować się telefonicznie albo mailem z biblioteką w sprawie przedłużenia terminu wypożyczenia. (Uwaga! Jeżeli książka została zarezerwowana przez innego czytelnika przedłużenie nie jest możliwe).

10. Czy jest jakaś opłata za przetrzymanie książek?

Za zwrot książek po wyznaczonym terminie pobierana jest opłata w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki za każdą z wypożyczonych książek.

11. Czy w bibliotece jest możliwość skorzystania z usług kserograficznych?

Tak, biblioteka świadczy usługi kserograficzne, informacja o tym znajduje się w informacjach na podstronie usługi.

bądź na bieżąco

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w Redzie