\ Historia - Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

Historia

Biblioteka w Redzie została założona w 1952 roku jako Osiedlowa Biblioteka Publiczna. Wraz z otrzymaniem praw miejskich przez Redę staje się placówką miejską (1967r). Początkowo mieści się w jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 3. W 1967 roku zostaje przeniesiona do Miejskiego Domu Kultury. Od 1972 roku biblioteka posiada swoją siedzibę w pawilonie bibliotecznym przy ulicy Derdowskiego 3. W 1986 roku zostaje oddane do użytku dobudowane skrzydło, w którym mieści się czytelnia i wypożyczalnia dla dzieci. Biblioteka posiada filię, która znajduje się w Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Gniewowskiej. Od 1992 roku biblioteka ma swojego patrona, którym jest kaszubski działacz, poeta, pisarz i publicysta – Hieronim Derdowski. Księgozbiór biblioteki wciąż wzrasta, w latach 60-tych wynosił zaledwie 8 tys., w chwili obecnej 47 tys. woluminów. Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej, lektury szkolne i literaturę regionalną, prenumeruje wiele czasopism dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gromadzone są też wszelkie dokumenty życia codziennego dotyczące naszego regionu i miasta oraz multimedia.

    Z Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej filii korzysta obecnie 3650 czytelników. Wielu mieszkańców naszego miasta odwiedza również czytelnię, gdzie można uzyskać informację ze zbiorów na miejscu, przeczytać czasopisma i prasę, skorzystać z Internetu i wykonać odbitki kserograficzne. Biblioteka jest już w pełni skomputeryzowana, wypożyczanie i wyszukiwanie księgozbioru odbywa się za pomocą komputerów. W bibliotece prowadzi się szereg prac mających na celu upowszechnianie czytelnictwa, są to spotkania autorskie, konkursy literackie, lekcje biblioteczne, przeglądy nowości wydawniczych. Szeroka współpraca z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, które tu również ma siedzibę, owocuje dbałością o kulturę kaszubsko-pomorską i popularyzację jej wśród społeczności miasta Redy. Odbywają się tu różnego rodzaju spotkania z działaczami i twórcami regionalnymi, organizowane są wystawy i kiermasze twórczości ludowej Kaszub. Biblioteka wraz ze Zrzeszeniem podjęła się również działalności edytorskiej, czego plonem jest biografia, redzkiego rzeźbiarza pt. „Izajasz Rzepa. Ptasznik i mistrz od św. Franciszka” autorstwa Beaty Zawal-Brzezińskiej.

Współpraca biblioteki ze Stowarzyszeniem „INERA” zaowocowała utworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego wykłady prowadzone są w naszej placówce. W 2005 roku biblioteka nawiązała tez współpracę ze Stowarzyszeniem „Kunszt” – tworząc galerię prac redzkich artystów pod nazwą Galeria w Hirkowej Izbie.

bądź na bieżąco

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w Redzie