\ Jak zapisać się do biblioteki? - Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

Jak zapisać się do biblioteki?

Aby zostać czytelnikiem MBP w Redzie należy odwiedzić którąkolwiek z naszych filii i dopełnić następujących formalności:

– zapoznać się szczegółowo z regulaminem dla czytelników,
– okazać dowód osobisty,
– wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu – za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny
– zapłacić 1 zł za wydanie karty bibliotecznej, będącej jednocześnie Kartą do Kultury – jest to opłata jednorazowa, pobierana wyłącznie przy zakładaniu nowej Karty.
Karta do Kultury upoważnia do korzystania ze wszystkich bibliotek publicznych w Redzie i daje możliwość korzystania ze zniżek u Partnerów programu.

bądź na bieżąco

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w Redzie