\ "ŚWIATEŁKO" - STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

„ŚWIATEŁKO” – STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 czerwca

2016

„ŚWIATEŁKO” – STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” w roku 2016 realizuje projekt pod nazwą „Bajki bez barier”- powielenie, opracowanie i wydanie serii bajek dotyczących niepełnosprawności, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu XXIV.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, poprzez szerzenie wiedzy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności. Stworzenie narzędzia edukacyjnego wyjaśniającego dzieciom pełnosprawnym inność oraz ułatwiającego im zrozumienie emocji i zachowań niepełnosprawnych rówieśników.

Projekt obejmuje powielenie i dystrybucję serii dziesięciu książeczek (Wydanie II) skierowanych do czytelników w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Każda książeczka zawiera jedną bajkę psychoedukacyjną dotyczącą konkretnej niepełnosprawności, tj.

  • zespół Aspergera,
  • autyzm,
  • ADHD,
  • epilepsja,
  • zespół Downa,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • zaburzenia mowy,
  • niedosłuch,
  • choroba przewlekła,
  • dziecko niewidome.

A także wydanie i dystrybucję ośmiu bajek (Wydanie I) psychoedukacyjnych dotyczących konkretnej niepełnosprawności, tj.:

         Upośledzenie umysłowe,

         Choroba nerek – dializy,

         Wada serca,

         Atopowe zapalenie skóry – alergie skórne,

         Cukrzyca dziecięca,

         Klasy Integracyjne,

         Dysleksja,

         Celiakia.

W każdej książce znajdować się będzie załącznik dla osoby dorosłej dotyczący problematyki bajki i zachęcający do rozmowy na temat lektury, a także do innych działań pozwalających dziecku na wyrażenie swoich uczuć i przemyśleń (np. rysunek, zabawa, pytania dotyczące treści, sugestie).

Stowarzyszenie w roku 2015 realizowało projekt pn.:„Bajki bez barier…” na terenie trzech województw: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim oraz małopolskim. Bajki zostały bardzo dobrze odebrane, dlatego w roku 2016 rozpoczynamy kontynuację ww. działania w kolejnych sześciu województwach Polski.

Jak nauczyć dziecko wrażliwości i otwartości na odmienność? Odpowiedzią na to pytanie jest konieczność mówienia o chorobach, przełamywanie stereotypów. Propozycją Stowarzyszenia jest wydanie bajek poruszających temat różnych niepełnosprawności, które nie będą wyjaśniać w sposób medyczny przedstawionych tam przypadłości, ale mają za zadanie udzielić wsparcia, stanowić dodatkowe narzędzie wyjaśniające problem „odmienności” dzieci z niepełnosprawnością.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykorzystanie bajek jako narzędzia edukacyjnego wyjaśniającego „inność” dzieci z niepełnosprawnością. Gorąco zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy poprzez zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym z treściami bajek. Dzięki Państwa wsparciu nasze działania przyniosą oczekiwany efekt –POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”

P.S Dystrybucję BEZPŁATNYCH egzemplarzy bajek rozpoczynamy w m-c maju 2016 r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 511 55 40 55

światełko

bądź na bieżąco

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w Redzie