\ Uniwersytet Trzeciego Wieku - Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2004 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „INERA” w Redzie, na zapotrzebowanie ludzi starszych, samotnych i nieaktywnych zawodowo. Naczelnym celem działania UTW jest poprawa jakości życia seniorów, tak aby mogli oni odgrywać aktywna rolę w społeczeństwie, cel ten realizowany jest poprzez włączenie osób starszych w proces dokształcania, aktywizację seniorów w różnorodnych dziedzinach (zgodnych z ich zainteresowaniami), a przez to przezwyciężenie osamotnienia oraz izolacji społecznej. Uniwersytet skupia grono słuchaczy z miasta Redy, którzy chcą pogłębić swa wiedzę, mile spędzić czas, zintegrować się ze środowiskiem lokalnym. Od 2007 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku przy znacznym wsparciu Biblioteki Miejskiej prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie. Finansowany jest przez Urząd Miasta Redy oraz składek członkowskich.

Wykłady teoretyczne, lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia z informatyki, rękodzieła artystycznego oraz warsztaty fotograficzne organizowane są w Bibliotece, obejmują takie dziedziny wiedzy jak: historia, literatura, turystyka, prawo, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, medycyna. Słuchacze uczestniczą w zajęciach gimnastyczno-rekreacyjnych, „Aqua Senior”, które odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 4 i Aquaparku Reda. Organizowane są też spotkania autorskie ze znanymi pisarzami, wyjazdy szkoleniowe, wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy do teatru.

Plan zajęć /kwiecień-maj-czerwiec/ na XXXIX semestrze UTW 2023/2024

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie

bądź na bieżąco

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w Redzie